Przejdź do treści
🔥Zdobądź 5% zniżki w Prime-Week przy wymeldowaniu 🔥
🔥Zdobądź 5% zniżki w Prime-Week przy wymeldowaniu 🔥

Gwarancja

12-miesięczna ograniczona gwarancja

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu Urządzenia, że ​​tak będzie proprzewodu lub jakiejkolwiek jego części podczas normalnego użytkowania i w normalnych warunkach pronawet jeśli wystąpią wady materiałowe lub produkcyjne, które skutkują proawaria przewodu w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu, taka wada zostanie naprawiona lub wymieniona (na nowe lub zregenerowane części) Prozakupu, według uznania Spółki, bez opłat za części lub robociznę bezpośrednio związaną z wadą(-ami).

Niniejsza gwarancja nie dotyczy:

a) Proprzewody narażone na nietypowe użytkowanie lub warunki, wypadek, niewłaściwą obsługę, zaniedbanie, nieautoryzowane zmiany, niewłaściwe użycie, improza instalację lub naprawę lub improna magazyn;

b) Prokanały, których mechaniczny lub elektroniczny numer seryjny został usunięty, zmieniony lub zatarty;

c) Uszkodzenia spowodowane ekspozycją na nadmierne temperatury lub ekstremalne warunki środowiskowe;

d) Uszkodzeń wynikających z podłączenia lub użycia jakiegokolwiek akcesorium lub innego elementu prokanał nie appropotwierdzone lub autoryzowane przez Firmę;

e) Wady wyglądu, elementów kosmetycznych, dekoracyjnych lub konstrukcyjnych, takich jak elementy obramowania i części nieoperacyjne.

f) Proprzewody uszkodzone z przyczyn zewnętrznych, takich jak ogień, brud, piasek, wyciek z akumulatora, przepalenie bezpiecznika, kradzież lub improza każde użycie dowolnego źródła energii elektrycznej.